MENU
MENU

Thảm Trải Sàn CP7

Carpet

Thảm Trải Sàn CP7

Amstrong CP7 100% nylon fiber, friendly eco product

Size: 25cm x 100cm x 6mm

Thông tin chi tiết

Amstrong carpet planks CP7's colors: 

Khách hàng bình luận