MENU
MENU

Nghề nghiệp tại Amstrong

Dear All, 

AMSTRONG FLOORING CO.LTD (Vietnam) đang tuyển các vị trí SALES cho từng hạng mục sản phẩm: 

- 01 Sales Manager for  Carpet Tile

- 02 Sales Manager for Vinyl Flooring 

- 01 Sales Manager for Ceilling 

- 02 Marketing Excecutives

CV vui lòng gửi vê email: [email protected] 

Thankyou & Best Regards

AMSTRONG FLOORING