MENU
MENU

Sứ mạng & tầm nhìn

I. Sứ mạng của Amstrong

- Amstrong hiểu rõ sứ mạng của mình với thế với. Đó là sứ mạng mang đến cho cho thế giới những sản phẩm tốt đẹp nhất về mặt chất lượng và thẩm mỹ. Bên cạnh đó, chúng tôi còn lưu tâm đến giá thành sản phẩm để làm sao sản phẩm vừa chất lại vừa túi tiền của mọi người. 

II. Tầm nhìn của Amstrong

- Amstrong đặt ra tầm nhìn rõ rệt. Đó là tầm nhìn về một tương lai tươi sáng nhất. Một tươi lai, một thế giới mà nhiều người biết đến sản phẩm của Amstrong và sử dụng nó. Sẽ có thêm nhiều phát minh, nhiều sáng tạo, nhiều mẫu mã và nhiều sản phảm chất lượng hơn nữa, đpẹ hơn nữa đến với người dùng.