MENU
MENU

Chính sách phân phối đại lý

Sản phẩm Amstrong Flooring đang được phân phối trên kênh độc quyền trên các hệ thống đại lý khu vực và chuyên biệt cho dự án. Mỗi khu vực vùng miền Nam - Trung - Bắc đại diện độc quyền cho mỗi khu vực và phân phối lại cho các đại lý con.

Bên cạnh đó, đội project team hoạt động độc lập và phối hợp nhóm với các đại lý khu vực cho các công trình từng địa phương. Bên cạnh đó là chính sách bảo hành cung đảm bảo theo mạng lưới khu vực.