MENU
MENU

AW4022

Rigid Core SPC

AW4022

Wood Texture Vinyl SPC Click 

Size: 150 * 935 * 4/5/6mm

Size: 180 * 1220 * 4/5/6mm

Thông tin chi tiết

Mã màu sàn vinyl AW4022 nằm trong phân khúc Rigid Core SPC chất lượng cao, hèm khóa click, siêu chịu nước. Mã màu đẹp, design hiện đại, mới nhất 2020. AW4022 Rigid Core SPC đạt các chứng nhận quốc tế: RoHS2.2, ASTM, ISO, ISO14001, CE, A+, gBB, FloorCore... 

 

SPC.  Rigid Core Plank

The SPC vinyl is well known as the rigid core vinyl. It has a core made of a stone plastic composite, which gives it a rigid construction and less pliable feel. SPC tends to be as thick or thicker than a standard LVT vinyl.  We can also attach underlayment that adds to the softness under foot.

Installation: Click

Rigid Core Plank Structure

Download Amstrong SPC Profile 

Hướng dẫn lắp đặt

Khách hàng bình luận