MENU
MENU

Amstrong thảm gia Vietbuil tại Đà Nẵng ngày 21-25 tháng 4 năm 2018

Đến với triển lãm diễn ra ngày 21-25 tháng 4 năm 2018 tại Đà Nẵng, Amstrong giới thiệu các mặt sàn chủ lực của mình. Các sản phẩm chất gồm có: Sàn gỗ, Sàn hardwood, sàn LVT, sàn SPC, sàn homogeneous, sàn VCT...

sàn amstrong vietbuild